miércoles, 31 de octubre de 2012

2015 Mundua Aldatzeko Ideiak

Ekonomiko eta finantzarioa nahiz balore etiko eta moraletakoa den krisi sakon bat zeharkatzen ari gara garai honetan, eta inoiz baino beharrezkoagoa da zuzenago, demokratikoago, bidezkoago eta iraunkorragoa den beste garapen-eredu bat ezartzea.

Horretarako hiritarrek era gogotsuan hartu behar dute parte, etorkizuneko belaunaldiak gero eta konplexuagoa den mundu interkonektatu honetan bizitzen ikastean nahasten. Garapenerako Hezkuntzak ikasleen prestakuntza kritiko eta parte-hartzailerako proposamenak ezartzen ditu, eta ezberdintasunaren
ulermen orokorretik munduan bizitzen eta giza garapen solidario eta zuzenaren aldeko gizartearen bilakaerarekiko konpromisoa hartzen irakasten duten balore eta jarreretan hezten du.
Krisiak ikasle guzti-guztien eguneroko bizitza eragiten du era batean edo bestean. Ikasleak gertatzen ari diren aldaketez konturatzen dira eta zer nolako etorkizuna izango duten galdetzen diote beren buruari.

“2015 ideiak mundua aldatzeko” proiektuaren helburua herrialde osoko ikasle askori hitza ematea da: euren kezkak entzutea, euren galderei erantzutea, arazoen konponbideak bideratzerakoan duten eran konfiantza ematea, partehartzeko bideak irekiz eta Milurtekoaren Helburuek definitutako baloreekiko konpromisoa eta idealak denok nahi dugun mundua lortzeko funtsezkoak direla eskainiz, haiei boterea emateko.

Zer nolako edukiak landuko ditugu?

Gure garaiko erronka nagusiak aztertuko ditugu: gizarte eta sexu desberdintasuna, kontsumo arduratsua, baztertzeko modu guztien aurkako borroka, zuzentasuna eta ingurugiroaren iraunkortasuna.

Zeintzuk dira "2015 Idea Mundua Aldatzeko" - aren helburuak?

1.  Mundu zuzenago, solidarioago, demokratikoago eta bidezkoagoa eraikitzeko banaka edo taldeko estrategiak bilatzean ikasleen parte-hartzea sustatzea.

2.  Ikasleei boterea ematea, haiek uler dezaten etorkizuna Giza Eskubide, berdintasun eta planetaren iraunkortasunarekiko konpromiso etiko eta  solidarioaren menpe dagoela.

3.  Toki, herrialde eta nazioarteko mailetan krisiak sakondu dituen giza arazoei buruzko prestakuntza ematea.

4.  Garapenerako hezkuntzarako baliabide eta estrategiak eskaintzea irakasleei.

5.  Irakasle eta hezkuntza elkarte osoa egiten ari diren jardunbide egokiak ikusaraztea, balore, hiritartasun eta garapenerako hezkuntzatik gaur egungo erronka eta arazoei erantzuna emanez.

6.  Balore eta hiritartasunerako hezkuntzaren esparruan, garapenerako hezkuntzako esperientzia eta proposamenak trukatzeko sareak sortzea.